Правила и условия

Добре дошли в Cricketsfilm. Ако продължите да разглеждате и използвате този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от следните правила и условия за използване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат отношенията на Cricketsfilm с вас във връзка с този уебсайт.


Терминът Cricketsfilm или „нас“ или „ние“ се отнася до собственика на уебсайта. Терминът „вие“ се отнася до потребителя или зрителя на нашия уебсайт. Използването на този уебсайт е предмет на следните условия за ползване:


Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за ваша обща информация и употреба. Подлежи на промяна без предупреждение.

Нито ние, нито трети страни предоставяме каквато и да е гаранция по отношение на точността, навременността, ефективността, пълнотата или пригодността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този уебсайт за конкретна цел. Вие потвърждавате, че такава информация и материали може да съдържат неточности или грешки и ние изрично изключваме отговорност за всякакви такива неточности или грешки в най-пълната степен, разрешена от закона.

Използването на каквато и да е информация или материали на този уебсайт е изцяло на ваш собствен риск, за което ние не носим отговорност. Ваша лична отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този уебсайт, отговарят на вашите специфични изисквания.

Този уебсайт съдържа материал, който е наша собственост или е лицензиран за нас. Този материал включва, но не се ограничава до дизайна, оформлението, външния вид, външния вид и графиките. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с известието за авторски права, което е част от тези правила и условия.

Всички търговски марки, възпроизведени в този уебсайт, които не са собственост на или лицензирани от оператора, са признати на уебсайта.

Неразрешеното използване на този уебсайт може да доведе до иск за обезщетение и/или да бъде криминално престъпление.

От време на време този уебсайт може също да включва връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство за предоставяне на допълнителна информация. Те не означават, че подкрепяме уебсайта(овете). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания уебсайт(ове).

Нямате право да създавате връзка към този уебсайт от друг уебсайт или документ без предварителното писмено съгласие на Cricketsfilm.